Preview Mode Links will not work in preview mode

Champions Way Podcast - o psychologii sportu

Mar 12, 2020

W siódmym odcinku audycji Champions Way z Mariuszem Dzięciołem poruszyliśmy bardzo ważne kwestie związane tak naprawdę z życiem codziennym i tym co nas otacza.

Rozmawialiśmy:

O zadawaniu trudnych pytań.

O kryzysie męskości w Polsce wśród młodych mężczyzn.

O wpływie autorytetów w życiu sportowca.

O...